Bangkoknoi Book Review
EP20 คนนอก/ ชีวิตไม่ไร้ความหมาย

EP20 คนนอก/ ชีวิตไม่ไร้ความหมาย

December 26, 2016

 Bangkoknoi Book Review ตอนที่ 20 

- คนนอก โดย อัลแบร์ การ์มูร์
- ชีวิตไม่ไร้ความหมาย โดย วิคเตอร์ อี. ฟรังเคิล

EP 19 วันที่ถอดหมวก/ พุทธธรรม

EP 19 วันที่ถอดหมวก/ พุทธธรรม

December 12, 2016

Bangkoknoi Book Review ตอนที่ 19

เปนโอกาสดีที่จะรีวิวหนังสือ
- วันที่ถอดหมวก โดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
- พุทธธรรม (ฉบับเดิม) โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

EP18 วันนี้คือของขวัญของชีวิต, เมื่อลมหายใจกลายเป็นอากาศ, เรไรรายวัน

EP18 วันนี้คือของขวัญของชีวิต, เมื่อลมหายใจกลายเป็นอากาศ, เรไรรายวัน

December 3, 2016

Bangkoknoi Book Review ตอนที่ 18

- วันนี้คือของขวัญของชีวิต โดย ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์

- เมื่อลมหายใจกลายเป็นอากาศ โดย Paul Kalanithi

- เรไร รายวัน โดย เรไร สุวีรานนท์

Podbean App

Play this podcast on Podbean App