Bangkoknoi Book Review
ลากอม ความพอดีนี่แหละดีที่สุด

ลากอม ความพอดีนี่แหละดีที่สุด

July 10, 2021

Bangkoknoi Book Review ตอนที่ 104 ลากอม ความพอดีนี่แหละดีที่สุด

โดย ลินเนีย ดันน์

แปลโดย รัตนา ธรรมพักตรกุล

สำนักพิมพ์ STEPS

 

ติดตามเราได้ที่ Facebook: http://facebook.com/bangkoknoibookreview

ฟังผ่าน Podbean https://bknbookreview.podbean.com

Apple Podcast https://itunes.apple.com/th/podcast/bangkoknoi-book-review/id1097434420?mt=2

ฟังบน Spotify https://open.spotify.com/show/7cUJ3aZFS5PhSiYd4mwU9s

ฟังบน Youtube https://youtube.com/c/BangkoknoiBookReview

เซเเปียนส์ ประ ประวัติศาสตร์ฉบับกราฟฟิก I กำเนิดมนุษยชาติ

เซเเปียนส์ ประ ประวัติศาสตร์ฉบับกราฟฟิก I กำเนิดมนุษยชาติ

June 29, 2021

Bangkoknoi Book Review ตอนที่ 103 เซเเปียนส์ ประวัติศาสตร์ฉบับกราฟฟิก I กำเนิดมนุษยชาติ

โดย ยูวัล โนอาห์ แฮรารี

ร่วมแต่งโดย เดวิด แวนเดอร์มิวแลน

แปลโดย นำชัย ชีววิวรรธน์

สำนักพิมพ์ยิปซี

 

ฟังรีวิว เซเปียนส์ ประวัติย่อของมนุษยชาติ ตอนที่ 76 ได้ที่ https://www.podbean.com/ew/pb-tfwxw-b6dc9f

 

ติดตามเราได้ที่ Facebook: http://facebook.com/bangkoknoibookreview

ฟังผ่าน Podbean https://bknbookreview.podbean.com

Apple Podcast https://itunes.apple.com/th/podcast/bangkoknoi-book-review/id1097434420?mt=2

ฟังบน Spotify https://open.spotify.com/show/7cUJ3aZFS5PhSiYd4mwU9s

ฟังบน Youtube https://youtube.com/c/BangkoknoiBookReview

รักสามัญ บันทึกความผูกพันชั้นราษฎร

รักสามัญ บันทึกความผูกพันชั้นราษฎร

June 23, 2021

Bangkoknoi Book Review ตอนที่ 102 รักสามัญ บันทึกความผูกพันชั้นราษฎร

โดย รสมาลิน ตั้งนพกุล

สำนักพิมพ์อ่าน

 

ติดตามเราได้ที่ Facebook: http://facebook.com/bangkoknoibookreview

ฟังผ่าน Podbean https://bknbookreview.podbean.com

Apple Podcast https://itunes.apple.com/th/podcast/bangkoknoi-book-review/id1097434420?mt=2

ฟังบน Spotify https://open.spotify.com/show/7cUJ3aZFS5PhSiYd4mwU9s

ฟังบน Youtube https://youtube.com/c/BangkoknoiBookReview

บ้านที่กลับไม่ได้

บ้านที่กลับไม่ได้

June 17, 2021

Bangkoknoi Book Review ตอนที่ 101 บ้านที่กลับไม่ได้

โดย บุญเลิศ วิเศษปรีชา

สำนักพิมพ์ มูลนิธิกระจกเงา

 

ย้อนฟังตอนที่ 84 สายสตรีท ได้ที่ https://www.podbean.com/ew/pb-vqke5-c4e745

 

ติดตามเราได้ที่ Facebook: http://facebook.com/bangkoknoibookreview

ฟังผ่าน Podbean https://bknbookreview.podbean.com

Apple Podcast https://itunes.apple.com/th/podcast/bangkoknoi-book-review/id1097434420?mt=2

ฟังบน Spotify https://open.spotify.com/show/7cUJ3aZFS5PhSiYd4mwU9s

ฟังบน Youtube https://youtube.com/c/BangkoknoiBookReview

จากดับสูญสู่นิรันดร์

จากดับสูญสู่นิรันดร์

June 11, 2021

Bangkoknoi Book Review ตอนที่ 100 จากดับสูญสู่นิรันดร์ From Here to Eternity

โดย Caitlin Doughty

แปลโดย กัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์

สำนักพิมพ์ Bookscape

 

ติดตามเราได้ที่ Facebook: http://facebook.com/bangkoknoibookreview

ฟังผ่าน Podbean https://bknbookreview.podbean.com

Apple Podcast https://itunes.apple.com/th/podcast/bangkoknoi-book-review/id1097434420?mt=2

ฟังบน Spotify https://open.spotify.com/show/7cUJ3aZFS5PhSiYd4mwU9s

ฟังบน Youtube https://youtube.com/c/BangkoknoiBookReview

อะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไป

อะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไป

January 27, 2021

Bangkoknoi Book Review ตอนที่ 99 อะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไป โดย ฟูมิโอ ซะซะกิ 

แปลโดย นพัฒน์ หัทยานันท์

สำนักพิมพ์ STEPS

 

ติดตามเราได้ที่ Facebook: http://facebook.com/bangkoknoibookreview

ฟังผ่าน Podbean https://bknbookreview.podbean.com

Apple Podcast https://itunes.apple.com/th/podcast/bangkoknoi-book-review/id1097434420?mt=2

ฟังบน Spotify https://open.spotify.com/show/7cUJ3aZFS5PhSiYd4mwU9s

ฟังบน Youtube https://youtube.com/c/BangkoknoiBookReview

นักเรียนเลวในระบบการศึกษาแสนดี

นักเรียนเลวในระบบการศึกษาแสนดี

January 5, 2021

Bangkoknoi Book Review ตอนที่ 98 นักเรียนเลวในระบบการศึกษาแสนดี

เขียนโดย เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล 

สำนักพิมพ์นิสิตสามย่าน

 

ติดตามเราได้ที่ Facebook: http://facebook.com/bangkoknoibookreview

ฟังผ่าน Podbean https://bknbookreview.podbean.com

Apple Podcast https://itunes.apple.com/th/podcast/bangkoknoi-book-review/id1097434420?mt=2

ฟังบน Spotify https://open.spotify.com/show/7cUJ3aZFS5PhSiYd4mwU9s

ฟังบน Youtube https://youtube.com/c/BangkoknoiBookReview

On Tyranny ว่าด้วยทรราชย์

On Tyranny ว่าด้วยทรราชย์

November 6, 2020

Bangkoknoi Book Review ตอนที่ 97 On Tyranny ว่าด้วยทรราชย์ 20 บทเรียนจากศตวรรษที่ 20

โดย Timothy Snyder

แปลโดย เนติวิช โชติภัทร์ไพศาล และ ชยางกูร ธรรมอัน

สำนักพิมพ์นิสิตสามย่าน

 

ติดตามเราได้ที่ Facebook: http://facebook.com/bangkoknoibookreview

ฟังผ่าน Podbean https://bknbookreview.podbean.com

Apple Podcast https://itunes.apple.com/th/podcast/bangkoknoi-book-review/id1097434420?mt=2

ฟังบน Spotify https://open.spotify.com/show/7cUJ3aZFS5PhSiYd4mwU9s

ฟังบน Youtube https://youtube.com/c/BangkoknoiBookReview

มนุษย์ 6 ตุลา

มนุษย์ 6 ตุลา

October 16, 2020

Bangkoknoi Book Review ตอนที่ 96

มนุษย์ 6 ตุลา

ขวัญชาย ดำรงขวัญ

โดย มนุษย์กรุงเทพฯ

 

ติดตามเราได้ที่

Facebook: http://facebook.com/bangkoknoibookreview

https://bknbookreview.podbean.com

Apple Podcast https://itunes.apple.com/th/podcast/bangkoknoi-book-review/id1097434420?mt=2

ฟังบน Spotify https://open.spotify.com/show/7cUJ3aZFS5PhSiYd4mwU9s

วันเหมาะเจาะสำหรับจิงโจ้

วันเหมาะเจาะสำหรับจิงโจ้

October 11, 2020

Bangkoknoi Book Review ตอนที่ 95

วันเหมาะเจาะสำหรับจิงโจ้

โดย ฮารุกิ มูราคามิ

สำนักพิมพ์กำมะหยี่

 

ติดตามเราได้ที่

Facebook: http://facebook.com/bangkoknoibookreview

https://bknbookreview.podbean.com

Apple Podcast https://itunes.apple.com/th/podcast/bangkoknoi-book-review/id1097434420?mt=2

ฟังบน Spotify https://open.spotify.com/show/7cUJ3aZFS5PhSiYd4mwU9s

Podbean App

Play this podcast on Podbean App