Bangkoknoi Book Review
The Soul of Care วิญญาณของการดูแล การบ่มเพาะทางศีลธรรมของแพทย์คนหนึ่ง

The Soul of Care วิญญาณของการดูแล การบ่มเพาะทางศีลธรรมของแพทย์คนหนึ่ง

August 5, 2022

Bangkoknoi Book Review EP 111

The Soul of Care วิญญาณของการดูแล การบ่มเพาะทางศีลธรรมของแพทย์คนหนึ่ง
โดย อาร์เธอร์ ไคลน์แมน
แปลโดย เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์

สำนักพิมพ์ คบไฟ

ติดตามเราได้ที่ Facebook: http://facebook.com/bangkoknoibookreview

ฟังผ่าน Podbean https://bknbookreview.podbean.com

Apple Podcast https://itunes.apple.com/th/podcast/bangkoknoi-book-review/id1097434420?mt=2

ฟังบน Spotify https://open.spotify.com/show/7cUJ3aZFS5PhSiYd4mwU9s

ฟังบน Youtube https://youtube.com/c/BangkoknoiBookReview

เดินสมาธิ  Walk

เดินสมาธิ Walk

June 5, 2022

Bankogkoknoi Book Review EP110 เดินสมาธิ (Walk)
โดย โชลโด้ แรดฟอร์ด
แปลโดย ญาณพล มุสิเกตุ

สำนักพิมพ์ Amarin Dhamma

ติดตามเราได้ที่ Facebook: http://facebook.com/bangkoknoibookreview

ฟังผ่าน Podbean https://bknbookreview.podbean.com

Apple Podcast https://itunes.apple.com/th/podcast/bangkoknoi-book-review/id1097434420?mt=2

ฟังบน Spotify https://open.spotify.com/show/7cUJ3aZFS5PhSiYd4mwU9s

ฟังบน Youtube https://youtube.com/c/BangkoknoiBookReview

เศษหนึ่งส่วนเศร้า

เศษหนึ่งส่วนเศร้า

May 14, 2022

Bankogkoknoi Book Review EP 109 เศษหนึ่งส่วนเศร้า
โดย Marry D. Minor
สำนักพิมพ์ P.S.

ติดตามเราได้ที่ Facebook: http://facebook.com/bangkoknoibookreview

ฟังผ่าน Podbean https://bknbookreview.podbean.com

Apple Podcast https://itunes.apple.com/th/podcast/bangkoknoi-book-review/id1097434420?mt=2

ฟังบน Spotify https://open.spotify.com/show/7cUJ3aZFS5PhSiYd4mwU9s

ฟังบน Youtube https://youtube.com/c/BangkoknoiBookReview

เกร็ดความคิดบนก้าววิ่ง

เกร็ดความคิดบนก้าววิ่ง

April 25, 2022

EP108 เกร็ดความคิดบนก้าววิ่ง What I Talk about When I Talk about Running

โดย Haruki Murakami

แปลโดย นพดล เวชสวัสดิ์

 

ติดตามเราได้ที่ Facebook: http://facebook.com/bangkoknoibookreview

ฟังผ่าน Podbean https://bknbookreview.podbean.com

Apple Podcast https://itunes.apple.com/th/podcast/bangkoknoi-book-review/id1097434420?mt=2

ฟังบน Spotify https://open.spotify.com/show/7cUJ3aZFS5PhSiYd4mwU9s

ฟังบน Youtube https://youtube.com/c/BangkoknoiBookReview

จิตรู้สำนึก ท่องจักรวาลความคิดสำรวจโลกลี้ลับแห่งตัวตน

จิตรู้สำนึก ท่องจักรวาลความคิดสำรวจโลกลี้ลับแห่งตัวตน

November 28, 2021

EP107 จิตรู้สำนึก ท่องจักรวาลความคิดสำรวจโลกลี้ลับแห่งตัวตน 

โดย Annaka Harris

แปลโดย พรนริศร์ ลีลาอาภรณ์

 

ติดตามเราได้ที่ Facebook: http://facebook.com/bangkoknoibookreview

ฟังผ่าน Podbean https://bknbookreview.podbean.com

Apple Podcast https://itunes.apple.com/th/podcast/bangkoknoi-book-review/id1097434420?mt=2

ฟังบน Spotify https://open.spotify.com/show/7cUJ3aZFS5PhSiYd4mwU9s

ฟังบน Youtube https://youtube.com/c/BangkoknoiBookReview

สื่อสารอย่างสันติ

สื่อสารอย่างสันติ

September 14, 2021

EP106 สื่อสารอย่างสันติ คู่มือสื่อสารเพื่อสานสัมพันธ์ และแก้ไขความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

แปลและเรียบเรียงโดย ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์

 

ติดตามเพจสื่อสารอย่างสันติได้ที่ https://www.facebook.com/peacecommunicationth/

 

ติดตามเราได้ที่ Facebook: http://facebook.com/bangkoknoibookreview

ฟังผ่าน Podbean https://bknbookreview.podbean.com

Apple Podcast https://itunes.apple.com/th/podcast/bangkoknoi-book-review/id1097434420?mt=2

ฟังบน Spotify https://open.spotify.com/show/7cUJ3aZFS5PhSiYd4mwU9s

ฟังบน Youtube https://youtube.com/c/BangkoknoiBookReview

สูญเสียไม่เสียศูนย์ บทเรียนการดูแลความสูญเสียหลายมุมมอง

สูญเสียไม่เสียศูนย์ บทเรียนการดูแลความสูญเสียหลายมุมมอง

September 8, 2021
 
EP 105 สูญเสีย ไม่เสียศูนย์
 
บทเรียนการดูแลความสูญเสียหลากหลายมุมมอง
หนังสือที่เกิดจากการถอดเทป Live series ทั้ง 3 ครั้ง ในหัวข้อ Grief & Loss และเรียบเรียงคําพูดให้ออกมาในรูปแบบงานเขียนที่เข้าใจได้ง่าย และได้รับความกรุณาจากวิทยากรผู้ร่วมสนทนาช่วยปรับเนื้อหาและร่วมเขียนเพิ่มเติมให้อ่านได้ง่ายขึ้น
 
ผู้เขียน
นพ.ฐากูร กาญจโนภาศ และ
พระจิตร์ จิตฺตสํวโร
รศ.นพ.พิชัย อิฏฐสกุล
วรรณา จารุสมบูรณ์
อรทัย ชะฟู
 
“สูญเสีย” แต่ “ไม่เสียศูนย์” คงจะเป็นใจความสําคัญของหนังสือเล่มนี้ ที่ต้องการจะสื่อว่า ความสูญเสีย (Loss) ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอ แต่เราสามารถดูแลความโศกเศร้าจากการสูญเสีย (Grief) ไม่ให้เสียศูนย์มากเกินไปได้ และบุคลากรสุขภาพจะสามารถดูแลความสูญเสียของครอบครัวได้ดีขึ้น เมื่อเราสามารถดูแลรักษาจิตใจของตัวเองจากการทํางานดูแลแบบประคับประคองได้ดีเช่นกัน
 
คำนิยม โดย รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล
นายกสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
 
จัดพิมพ์โดย ห้องเรียน Palliative Care
====================
 
หนังสือเล่มนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดพิมพ์โดย คุณอัจฉรา โชติวัฒนะพันธุ์
ห้องเรียน Palliative Care ประสงค์ให้ผู้ต้องการหนังสือเล่มนี้ สามารถรับหนังสือได้ท่านละ 1 เล่ม
โดยขอให้ท่านสมทบค่าหีบห่อเล่มละ 9 บาท และค่าจัดส่งตามเกณฑ์ของบริษัทขนส่ง
 
กรุณากดรับสิทธิ์รับหนังสือสูญเสียไม่เสียสูญได้ที่ร้านเบาใจ กลุ่ม Peaceful Death https://shopee.co.th/baojai_shop/13602889108 
 
ท่านยังสามารถอ่านออนไลน์ได้ที่
http://online.anyflip.com/jqakd/nwne/mobile/index.html
ลากอม ความพอดีนี่แหละดีที่สุด

ลากอม ความพอดีนี่แหละดีที่สุด

July 10, 2021

Bangkoknoi Book Review ตอนที่ 104 ลากอม ความพอดีนี่แหละดีที่สุด

โดย ลินเนีย ดันน์

แปลโดย รัตนา ธรรมพักตรกุล

สำนักพิมพ์ STEPS

 

ติดตามเราได้ที่ Facebook: http://facebook.com/bangkoknoibookreview

ฟังผ่าน Podbean https://bknbookreview.podbean.com

Apple Podcast https://itunes.apple.com/th/podcast/bangkoknoi-book-review/id1097434420?mt=2

ฟังบน Spotify https://open.spotify.com/show/7cUJ3aZFS5PhSiYd4mwU9s

ฟังบน Youtube https://youtube.com/c/BangkoknoiBookReview

เซเเปียนส์ ประ ประวัติศาสตร์ฉบับกราฟฟิก I กำเนิดมนุษยชาติ

เซเเปียนส์ ประ ประวัติศาสตร์ฉบับกราฟฟิก I กำเนิดมนุษยชาติ

June 29, 2021

Bangkoknoi Book Review ตอนที่ 103 เซเเปียนส์ ประวัติศาสตร์ฉบับกราฟฟิก I กำเนิดมนุษยชาติ

โดย ยูวัล โนอาห์ แฮรารี

ร่วมแต่งโดย เดวิด แวนเดอร์มิวแลน

แปลโดย นำชัย ชีววิวรรธน์

สำนักพิมพ์ยิปซี

 

ฟังรีวิว เซเปียนส์ ประวัติย่อของมนุษยชาติ ตอนที่ 76 ได้ที่ https://www.podbean.com/ew/pb-tfwxw-b6dc9f

 

ติดตามเราได้ที่ Facebook: http://facebook.com/bangkoknoibookreview

ฟังผ่าน Podbean https://bknbookreview.podbean.com

Apple Podcast https://itunes.apple.com/th/podcast/bangkoknoi-book-review/id1097434420?mt=2

ฟังบน Spotify https://open.spotify.com/show/7cUJ3aZFS5PhSiYd4mwU9s

ฟังบน Youtube https://youtube.com/c/BangkoknoiBookReview

รักสามัญ บันทึกความผูกพันชั้นราษฎร

รักสามัญ บันทึกความผูกพันชั้นราษฎร

June 23, 2021

Bangkoknoi Book Review ตอนที่ 102 รักสามัญ บันทึกความผูกพันชั้นราษฎร

โดย รสมาลิน ตั้งนพกุล

สำนักพิมพ์อ่าน

 

ติดตามเราได้ที่ Facebook: http://facebook.com/bangkoknoibookreview

ฟังผ่าน Podbean https://bknbookreview.podbean.com

Apple Podcast https://itunes.apple.com/th/podcast/bangkoknoi-book-review/id1097434420?mt=2

ฟังบน Spotify https://open.spotify.com/show/7cUJ3aZFS5PhSiYd4mwU9s

ฟังบน Youtube https://youtube.com/c/BangkoknoiBookReview

Podbean App

Play this podcast on Podbean App