Bangkoknoi Book Review
BBR88 อนุสาวรีย์

BBR88 อนุสาวรีย์

December 30, 2019

ดิสโทเปียก็ไม่ใช่ ยูโธเปียก็ไม่เชิง นิยายอุปมาสังคมโลกลงในคอมมูนชายล้วนแห่งหนึ่ง ของวิภาส ศรีทอง

ติดตามเราได้ที่

Facebook: http://facebook.com/bangkoknoibookreview

https://bknbookreview.podbean.com

Apple Podcast https://itunes.apple.com/th/podcast/bangkoknoi-book-review/id1097434420?mt=2

ฟังบน Spotify https://open.spotify.com/show/7cUJ3aZFS5PhSiYd4mwU9s

 

EP87 คู่มือต้านรัฐประหาร

EP87 คู่มือต้านรัฐประหาร

December 23, 2019

ตอนนี้รีวิวหนังสือ คู่มือต้านรัฐประหาร พิมพ์ครั้งที่2 ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหา โดย Gene Sharp แปลโดย เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล 

ติดตามเราได้ที่

Facebook: http://facebook.com/bangkoknoibookreview

https://bknbookreview.podbean.com

Apple Podcast https://itunes.apple.com/th/podcast/bangkoknoi-book-review/id1097434420?mt=2

ฟังบน Spotify https://open.spotify.com/show/7cUJ3aZFS5PhSiYd4mwU9s

BJC2 ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเมือง

BJC2 ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเมือง

December 15, 2019

อานันท์ กาญจนพันธุ์. (2559). ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเมือง. มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ. 

ติดตามเราได้ที่

Facebook: http://facebook.com/bangkoknoibookreview

https://bknbookreview.podbean.com

Apple Podcast https://itunes.apple.com/th/podcast/bangkoknoi-book-review/id1097434420?mt=2

ฟังบน Spotify https://open.spotify.com/show/7cUJ3aZFS5PhSiYd4mwU9s

 
 

 

BJC1 การย้ายถิ่นที่อยู่ไปยังต่างประเทศ (IRM)

BJC1 การย้ายถิ่นที่อยู่ไปยังต่างประเทศ (IRM)

December 12, 2019

ขอต้อนรับสู่ Bangkoknoi Journal Club รายการใหม่ เล่าบทความงานวิจัยจากสิ่งที่ทีมงาน Bangkoknoi Book Review ได้อ่านมา 

วันนี้เสนอตอน

ประเทือง หงสรานากร. (2560). การย้ายถิ่นที่อยู่ไปยังต่างประเทศของคนวัยเกษียณ (IRM) จาก "ซีกโลกเหนือสู่ซีกโลกใต้" : กรณีศึกษาเรื่องการย้ายถิ่นที่อยู่ไปยังต่างประเทศของคนวัยเกษียณชาวญี่ปุ่นในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ติดตามเราได้ที่

Facebook: http://facebook.com/bangkoknoibookreview

https://bknbookreview.podbean.com

Apple Podcast https://itunes.apple.com/th/podcast/bangkoknoi-book-review/id1097434420?mt=2

ฟังบน Spotify https://open.spotify.com/show/7cUJ3aZFS5PhSiYd4mwU9s

EP86 ติดอะไรไม่เท่าติดหนึบ

EP86 ติดอะไรไม่เท่าติดหนึบ

December 10, 2019

EP นี้ มาร์ทรีวิวหนังสือฮาวทู ว่าด้วยการแปลงข้อมูลให้เป็นเรื่องเล่า ที่ติดหนึบฝังแน่น คนฟังจำได้ ด้วยหลัก SUCCESs ของพี่น้องฮีธ จากหนังสือ Made to Stick จากสำนักพิมพ์วีเลิร์น

ติดตามเราได้ที่

Facebook: http://facebook.com/bangkoknoibookreview

https://bknbookreview.podbean.com

Apple Podcast https://itunes.apple.com/th/podcast/bangkoknoi-book-review/id1097434420?mt=2

ฟังบน Spotify https://open.spotify.com/show/7cUJ3aZFS5PhSiYd4mwU9s

Podbean App

Play this podcast on Podbean App