Bangkoknoi Book Review
EP31 มนุษย์สองหน้า/ Modern Art

EP31 มนุษย์สองหน้า/ Modern Art

August 22, 2017

EP31

Bangkoknoi Book Review ตอนที่ 31

มนุษย์สองหน้า โดย อัลแบร์ กามู

Modern Art ศิลปะสมัยใหม่ ความรู้ฉบับพกพา โดย David Cottington

EP30 องค์ประกอบของศิลปะ/ ปรากฏการณ์นิทรรศการ/ พิพิธภัณฑ์สิงคโปร์

EP30 องค์ประกอบของศิลปะ/ ปรากฏการณ์นิทรรศการ/ พิพิธภัณฑ์สิงคโปร์

August 6, 2017

Bangkoknoi Book Review ตอนที่ 30

องค์ประกอบของศิลปะ โดย อ.ชลูด นิ่มเสมอ

ปรากฏการณ์นิทรรศการ ธนาวิ โชติประดิษฐ

พิพิธภัณฑ์สิงคโปร์ โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

Podbean App

Play this podcast on Podbean App