Bangkoknoi Book Review
EP2 ไม่มีโทรศัพท์และเครื่องปรับอากาศ/ พระพุทธศาสนาไทยในอนาคต/ ซายูริ/ The Old Man and the Sea

EP2 ไม่มีโทรศัพท์และเครื่องปรับอากาศ/ พระพุทธศาสนาไทยในอนาคต/ ซายูริ/ The Old Man and the Sea

April 12, 2016
รายการ Bangkoknoi Book Review ตอนที่ 2 รีวิวหนังสือเรื่อง
- ไม่มีโทรศัพท์และเครื่องปรับอากาศ
- พระพุทธศาสนาไทยในอนาคต
- บันทึกส่วนตัวของซายูริ
- ชายชราและทะเล The Old Man and the Sea

แถม รีวิวงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ มีนาคม - เมษายน 2558 

บันทึกเสียงเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559
Podbean App

Play this podcast on Podbean App